Obchodní podmínky

Všechny ceny zboží uvedené v našem internetovém obchodě jsou včetně DPH.

Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen v důsledku změny cen na CZ trhu nebo změny kursu Kč k ostatním zahraničním měnám.

Objednané zboží (netýká se našich skladových zásob) za zobrazenou cenu nemusí být dodáno,pokud došlo ke změně nákupní ceny u našich dodavatelů. O této skutečnosti máme povinnost Vás informovat emailem (uvedený ve vaší objednávce) k odsouhlasení změny ceny.

Ke každé zásilce bude přiložen doklad o koupi.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Pokud je zboží díky velkému zájmu vyprodáno nebo není skladem v CZ a dodací lhůta by přesáhla 2 týdny, budeme Vás včas telefonicky informovat.

Dodání zboží

Objednané zboží hmotností do 25 kg zašleme na dobírku poštou nebo do hmotnosti 50kg přepravní společností INTIME.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Poštovné a balné

PPL - objednávka nad 2000,- (ZDARMA)

PPL ParcelShop - nad 3000,- (ZDARMA)

Osobní odběr - prodejna Autohificentrum Liberec (ZDARMA)

Zasílání na Slovensko

Zaslání na Slovensko je možné na dobírku (od 350,-CZK) která probíhá prostřednictvím Slovenské pošty a dobírková částka bude od Vás vybrána v Eurech. Pro více info o další možnosti platby za zboží (např. na náš bankovní účet vedený na Slovensku) nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@soundshop.cz nebo +420 608 780 187.

Informační email o stavu objednávky

Po odeslání objednávky Vám systém e-shopu vždy automaticky odešle informační email o přijetí objednávky s kopií Vaší objednávky.

Po vyřízení a vyskladnění objednávky opět obdržíte informační e-mail, že objednávka byla vyřízena. Od této chvíle je dodací lhůta obvykle 1-2 pracovní dny (toto je ovlivněno přepravními službami).

Pokud Vám informační e-mail nebyl doručen, zkontrolujte prosím Vaší emailovou SPAM schránku, zda nebyl přesměrován do této schránky nebo nás kontaktujte na telefonu 608 780 187 (od 8:30 do 16:30).

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám zodpovíme od pondělí do pátku v době od 10:00 do 16:00, a to na tel. číslech 608 780 187 nebo na emailu info@soundshop.cz.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím formuláře na našem elektronického obchodu
 • mailem na adrese info@soundshop.cz (upřednostňujeme objednávku přes eshop)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod  a uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení případně obchodní jméno
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název a kód (je li uveden) zboží dle nabídky
 • způsob odebrání a dopravy (INTIME nebo Česká pošta)

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200,-Kč za každý jednotlivý kus.

Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

Nevyzvednutí/nepřevzetí objednaného zboží

Při  neodebrání objednaného nebo nevyzvednutí zaslaného zboží (porušení uzavřené smlouvy odesláním objednávky), má prodávající nárok až na 15% z účtované částky jako smluvní pokutu. V každém případě má však nárok na promarněné poštovné a balné a to ve výši minimálně 200Kč.

Výňatek z internetu:
Ivana Picková, tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů České republiky však upozorňuje na omyl, kterého se někteří zákazníci mohou z neznalosti dopustit typicky při odběru zboží právě pomocí dobírky. "Pokud si spotřebitel zboží objedná a pak si je nevyzvedne, jde o porušení smlouvy a podnikatel má plné právo na něm následně vymáhat náhradu škody," upozorňuje Picková s tím, že si takto provozovatel internetového obchodu může účtovat náklady na dopravu, balné a případné prokazatelné administrativní úhrady.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.

Důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčostí, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat (bez nich nebude reklamace přijata)

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, INTIME, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře ci dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné pro lepší identifikaci vždy předložit fakturu (dodací list) nebo doklad o zaplacení a dodání zboží případně záruční list a vlastní reklamované zboží.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží na reklamaci,ale i zpět z reklamace nese zákazník.

Záruční lhůta

 • zákonná záruka v délce 24 měsíců při koupi zboží pro soukromou potřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 • zákonná záruka v délce 12 měsíců při koupi zboží pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje nebo využívá pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití. Na faktuře je uvedeno IČO (§ 429 Obchodního zákoníku)
 • záruční doba pro spotřební zboží (např. autožárovky) jsou 3 měsíce
 • záruční lhůta se neprodlužuje o dobu spojenou s případným vyřízením reklamace

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
  - zboží by mělo být v originálním nepoškozeném obalu
  - v balení by měly být všechny návody a záruční listy
  - zboží by mělo být nepoužité nebo nepoškozené

  V případě známek jakéhokoliv používání nebo poškození se může stát, že by mohla být nárokována adekvátní částka k uvedení vraceného zboží do původního stavu. Tato částka by byla v takovém případě požadována na zákazníkovi.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku,nebude převzato.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Objednávku nelze stornovat / vrátit:

 • objednávka vznikla chybným úsudkem objednavatele (pro ověření kompatibility nás kontaktujte před uzavřením objednávky na emailu info@soundshop.cz nebo dotazníkovým formulářem přímo u produktu )
 • objednané zboží chybným úsudkem objednavatele lze vyměnit za zboží správné,ale pouze v případě pokud se jednalo u prodejce o zboží skladové nebo pokud lze vrácení sjednat u dodavatele prodejce.V takovém případě je objednavatel povinen uhradit skutečné náklady spojené s touto výměnou.
 • objednávka byla objednána u dodavatelů speciálně pro objednavatele

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží; v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu
 • v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu


Obchodní podmínky po kontrole inspektorů ČOI  dne 27.11.2012 nyní bez závad. Kontrolní protokol 25/242/12/11/27/2

SOUNDSHOP.cz  a  GDPR

Při prodejní i instalační činnosti pracujeme s řadou dat, mimo jiné i s vašimi osobními údaji. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu tzv. „oprávněného zájmu" tak, abychom byli schopní plnit naše povinnosti vyplývající z kupní smlouvy i povinností autorizovaného prodejce a servisu prodávaných produktů.  To znamená, že například musíme být schopní vás kontaktovat kvůli servisním či prodejním akcím. Zároveň si vás výjimečně  dovolíme kontaktovat s informacemi ze světa Auto Hifi. V souladu s předpisy jsou údaje zpracovány v interním systému SoundShop.cz a AutoHifiCentrum Lbc po dobu 10let.Věřte, prosím, že vaše data nám slouží pouze k poskytování informací a služeb ve standardu, na který jste od NÁS zvyklí, a zároveň v rozsahu, který vyžadují předpisy.Pokud máte zájem o přesnější informace, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na emailové adrese INFO@SOUNDSHOP.CZ.

Proč zvolit náš obchod?

Optimální skladové zásoby

Záruka
spokojenosti

Expresní
doručení

Doprava zdarma při
nákupu nad 2.500 Kč

Přehledný
reklamační řád

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.