Reklamace / vracení zboží

V případě reklamací nás před jejím odesláním kontaktujte. V mnoha případech se zboží zasílá přímo do servisních středisek dodavatele.

Kontakt

Telefon: 608780187 (10:00 - 16:00, pondělí až pátek)
E-mailinfo@soundshop.cz

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčostí, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat (bez nich nebude reklamace přijata)

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení by měl kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a měl by uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je třeba předložit náš prodejní doklad (dodací list), doklad o zaplacení nebo dodání zboží , záruční list pokud byl vystaven, vyplněný reklamační formulář (ke stažení dole na stránce) a vlastní reklamované zboží.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - poučení pro zákazníka (eshop / odeslání kurýrem)

Aktualizace k 1.1.2014 

§ 1829 odst. 1, kde se píše…spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

§ 1818, kde se píše…má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy …, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih.

§ 1837,kde jsou uvedeny důvody a druhy zboží, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

§ 1829 odst. 2. Pokud byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.Spotřebitel je poučen o možnosti odstoupit od smlouvy odesláním objednávky. (zde odesláním objednávky z nákupního košíku soundshop.cz)

V případě vracení zboží by mělo být zboží zpět odesíláno pouze v originálním,nijak nepoškozeném obalu se všemi návody a záručními listy.Vracené zboží by nemělo být poškozeno a používáno.V případě známek jakéhokoliv používání a poškození se může stát,že by mohla být nárokována adekvátní částka k uvedení vraceného zboží do původního stavu.Nárok na bezdůvodné vrácení zboží je 14 dní od data zakoupení (uvedeno na faktuře + VIZ vracení zboží). POKUD ZBOŽÍ VRACÍTE JE NUTNÉ DO BALENÍ PŘILOŽIT ORIGINÁL PRODEJNÍHO DOKLADU a Reklamační formulář.

Zboží k vrácení nebo reklamaci nikdy neposílejte na dobírku - nebude přijato. Vždy nás kontaktujte (info@soundshop.cz) před odesláním zboží na reklamaci a vyčkejte na odpověď s pokyny kam správně reklamované zboží odeslat. Na Váš email odpovíme do 24h (mimo svátky / víkendy / dovolené). Nevyžádanou poštu / balík nepřebíráme nebo neevidujeme jako reklamaci a nemůže tak být ani vyřízena.

JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ Vrácení je možno takto:

- v případě že zboží nebylo použito lze požadovat vrácení plné částky

- zboží bylo použito a je nefunkční (výměna za funkční)

- zboží bylo použito a je vraceno z jiných důvodů v zákonné lhůtě (snížení vracené částky na úroveň bazarového zboží)

- zboží je poškozeno (nárok na finanční kompenzaci není možný)

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - poučení pro zákazníka (eshop / vyzvednutí na prodejně)

- v případě,že zboží bylo skladem na prodejně je možná výměna za jiné zboží nebo vrácení kupní částky pokud je vracené zboží kompletní,nepoužité a obal neporušen.

- v případě,že zboží na základě internetové objednávky bylo pro zákazníka objednáváno hradí zákazník vynaložené náklady se stornem objednávky a případným zpětným odesláním objednávky zpět dodavateli.

Storno objednávky

Objednávku lze stornovat do 11:00 - nad  tento čas již není možno STORNO vyřídit jelikož jsou v tento čas objednávky většinou odesílány. Storno objednávky doporučujeme řešit výhradně telefonicky na telefonu 608 780 187.

Rozpor s kupní smlouvou (dle občanského zákoníku)

stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Dle novelizace občanského zákoníku platné od 1. ledna 2003.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného nebo včas nestornovaného zboží na reklamaci či vrácení,ale i z reklamace  zpět k zákazníkovi může být účtován zákazníkovi.

Kontaktní adresa

AUTOHIFICENTRUM
Hodkovická 517
460 02 LIBEREC


Reklamační řád po kontrole inspektorů ČOI  dne 27.11.2012 nyní bez závad. Kontrolní protokol 25/242/12/11/27/2

RMA reklamační formulář níže>

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Aktualizováno 07.09.2021

324.1 kB

Proč zvolit náš obchod?

Optimální skladové zásoby

Záruka
spokojenosti

Expresní
doručení

Doprava zdarma při
nákupu nad 2.500 Kč

Přehledný
reklamační řád

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.